09 iunie

Modele noi de acte de stare civilă

Ministerul Justiției în colaborare cu Serviciul Stare Civilă a elaborat tipuri noi de formulare pentru actele de stare civilă. Potrivit modificărilor propuse, actul de naștere și certificatul de naștere vor conține o rubrică nouă - "naționalitatea sau apartenența etnică" a titularului documentului.

Potrivit ministrului Justiţiei, Oleg Efrim, înscrierea naţionalităţii sau apartenenţei etnice în actul de naştere şi în certificatul de naştere este facultativă şi se poate face la cerere, în baza declaraţiei pe propria răspundere a persoanei care a împlinit vîrsta de 16 ani.

Documentul mai prevede excluderea informaţiei cu privire la naționalitate din conţinutul celorlalte acte de stare civilă, cum ar fi cele de căsătorie, divorţ, schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui şi deces. Totodată, au fost operate unele modificări în conţinutul actului de divorţ.

Modificările propuse de Ministerul Justiţiei au fost aprobate de Guvern.
click