11 martie

Lista categoriilor de cetățeni care pot beneficia de pașaport biometric gratuit

Este binecunoscut faptul că dintre cetățenii moldoveni doar deţinătorii paşapoartelor biometrice vor putea călători fără viză. Cel mai probabil, aceasta se va întîmpla deja în iunie-iulie 2014, după ce UE va finaliza toate procedurile interne de aprobare a deciziei Parlamentului European din 27 februarie 2014.

Autoritățile moldovenești au menționat că sînt pregătite să facă față fluxului de cereri pentru perfectarea pașapoartelor biometrice, care se așteaptă în contextul facilităților oferite.

Portalul Viza.md prezintă lista categoriilor de cetățeni ai Republicii Moldova care pot beneficia de perfectare gratuită a pașaportului biometric, precum și alte informații utile la acest subiect.

Pașaportul biometric se eliberează gratuit pentru o singură dată participanților celui de-Al Doilea Război Mondial, copiilor orfani, copiilor invalizi și copiilor de pînă la un an, care pleacă la tratamente peste hotarele Republicii Moldova, în baza biletului de trimitere din partea Ministerului Sănătății. De asemenea, în această categorie sînt incluși copiii orfani, copiii invalizi, care pleacă peste hotare la studii, conform acordurilor interguvernamentale și interministeriale. Lista continuă pentru invalizii de gradul I care pleacă peste hotare la tratament în baza unei îndreptări eliberate de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei sau de Ministerul Sănătății, și pentru invalizii de gradul II care pleacă peste hotare la tratament în baza unei îndreptări din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei sau a Ministerului Sănătății, cu o reducere de 50 %. O altă categorie care se bucură de înlesniri include cetățenii din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria), domiciliaţi pe acest teritoriu pînă la data de 10.09.2005, la documentarea inițială.

Perfectarea pașaportului biometric în termen de o lună costă 760 de lei, mai puțin cu 90 de lei față de prețul vechi. Perfectarea actului în termen de 15 zile – 960 de lei, mai puțin cu 290 de lei; de 10 zile – 1070 de lei; de 5 zile – 1190 de lei; de 24 de ore – 1260 de lei; de 6 ore – 1420 de lei, prețul vechi fiind de 2980 de lei.

Totodată, perfectarea pașaportului biometric pentru copii cu vîrste cuprinse între 7 și 12 ani, prețurile constituie 600 de lei – în termen de o lună, 750 de lei – în 15 zile, 850 de lei – în 10 zile, 940 de lei – în 5 zile, 990 de lei – în 24 de ore, 1120 de lei – în 6 ore.

Pentru copiii cu vîrsta de pînă la 7 ani, perfectarea pașapoartelor biometrice în termen de o lună costă 430 de lei, de 15 zile – 540 de lei, de 10 zile – 600 de lei, de 5 zile – 670 de lei, de 24 de ore – 710 lei, de 6 ore – 800 de lei.
click