12 martie

Indemnizația unică la naștere copilului va constitui 4800 de lei

Indemnizaţia de naştere a copilului va constitui 4800 lei, care constituie suma minimă solicitată pentru un nou-născut. Aceste cifre au fost prezentate marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, de către reprezentanţii Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

Potrivit agenţiei „INFOTAG”, ministerul a elaborat un proiect de lege privind indemnizaţiile adresate copiilor în cadrul Strategiei pentru protecţia copilului 2014-2020.

Pe lângă majorarea indemnizaţiei la naştere, care la moment constituie 3100 lei pentru primul copil şi 3400 lei pentru fiecare următorul copil, ministerul a propus indemnizaţii pentru copii şcolari. Experţii au calculat în 2013 suma minimă pentru şcolarizarea copilului, care a constituit 2800 lei.

„Nu este sigur că această sumă va rămâne neschimbată când proiectul de lege va fi adoptat”, a menţionat ministrul Valentina Buliga, menţionând că „suma va fi mai mare, deoarece calculele vor fi făcute în fiece an”.

Potrivit spuselor sale, ministerul a propus acordarea familiilor cu mulţi copii, ce necesită sprijin din partea unor terţe persoane, indemnizaţii pentru creşterea copiilor.

„Suma va constitui 50% din indemnizaţia de îngrijire a copilului, care actualmente constituie 400 lei. Anterior experţii au calculat că minimul necesar pentru îngrijirea copilului de până la 3 ani atinge suma de 591 lei”, a spus ministrul.

În proiectul de lege se vorbeşte şi despre majorarea indemnizaţiei pentru îngrijirea copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 şi 7 ani, aceasta trebuie să constituie jumătate din minimul de existenţă, care în 2013 a constituit 1328 lei, adică – 664 lei. Ministerul a propus majorarea cu 200 lei a indemnizaţiei pentru copiii din familiile adoptive.

Realizarea proiectului de lege necesită surse suplimentare, atât din bugetul de stat cât şi din bugetul asigurării sociale, în sumă de 681,7 mil. lei.

„Dacă statul doreşte să aibă un viitor şi mulţi copii, trebuie să adopte acest proiect de lege. De exemplu, în 2003 copiii în vârstă de până la 14 ani erau în număr de peste 700 mii. În 2011 acest număr s-a redus până la 581 mii. Trebuie să acţionăm. Cu regret, nu toţi susţin reformele, invocând critică nefondată. Acum proiectul de lege se află în guvern pentru examinare şi sper că deja din ianuarie 2015 va intra în vigoare”, a conchis Buliga.
click