07 februarie

Natalia Politov rămâne în fruntea Comitetului de direcție a Victoriabank

Astăzi, 06 februarie 2014, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Băncii Comerciale „Victoriabank” S.A.. Potrivit unui comunicat plasat pe site-ul instituției, la ședință au fost prezenţi acţionarii şi reprezentanţii acestora care au reprezentat 56,10% din totalul acţiunilor cu drept de vot emise de bancă.

De asemenea, la adunare au fost prezenţi şi reprezentanţi ai Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Alpha Bank România S.A., acționari în cadrul Victoriabank.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a decis încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului de Administraţie al BC „Victoriabank” S.A. aleşi la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 15 noiembrie 2013 şi a ales o altă componenţă a Consiliului de Administraţie şi a rezervei acestuia, după cum urmează: Ţurcan Victor, Arteomenco Elena, Spoială Igor, Ciobanu Nicolae, Guţu Ion, Ţurcanu Roman, Timofeenco Aliona.

Totodată, a fost aleasă şi rezerva Consiliului de Administraţie al Băncii:

1.Christou Konstantinos
2.Cervatiuc Oleg

Noua componenţă a Consiliului de Administraţie îşi va exercita funcţiile după aprobarea membrilor de către BNM.

Chestiunea a treia de pe ordinea de zi privind încetarea înainte de termen a împuternicirilor preşedintelui Comitetului de Direcţie a BC „Victoriabank” S.A. a întrunit doar 0,07% din totalul de voturi, astfel majoritatea acționarilor s-au pronunţat pentru păstrarea împuternicirilor actualului preşedinte al Comitetului de Direcţie al BC „Victoriabank” SA, Natalia Politov-Cangaş.

Amintim că anterior un grup minoritar de acționari au declarat că procedura de convocare a Adunării este una greșită, iar acest fapt ar putea servi drept motiv de atacare în instanță a deciziilor adoptate.
click