31 martie

Doar o jumătate din populația Moldovei are acces la apa potabilă de calitate

În Moldova doar 56& din populaţie au acces la apa potabilă de calitate, iar de sistemul de canalizare se foloseşte fiecare al patrulea locuitor al Moldovei - 761 mii oameni. Potrivit agenţiei „INFOTAG”, despre aceasta se vorbeşte în Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie 2028, care a fost publicată vineri în Monitorul Oficial.

În document se menţionează că resursele de apă ale Republicii Moldova sunt reprezentate prin 3621 râuri şi 4261 de lacuri, precum şi 4842 de fântâni arteziene şi 180 mii de fântâni. Râurile principale – Nistru (lungimea de 652 km) şi Prut (695 km). Cele mai mari lacuri sunt: Costeşti-Stânca (59 km) şi Dubăsari (67,5 km).

Luând în calcul că nivelul mediu mondial de consum al apei potabile este de 1700 m3, în Republica Moldova unui locuitor îi revine practic de trei ori mai puţin – 500 m3.

Descreşterea economică a dus la stabilizarea poluării râurilor, lacurilor şi râurilor subterane. Sursa principală – factorul uman sub formă de deşeuri industriale, scurgeri din sistemul de canalizare.

În mediul rural principala sursă de apă potabilă sunt fântânile de mică adâncime – de la 10 la 50 de metri, care constituie 855 din numărul total pe republică. Circa 20% din populaţia de la sat sistematic se îmbolnăvesc de diaree acută şi hepatită din cauza calităţii proaste a apei potabile.

În total, în ţară al finele anului 2012 au fost înregistrate 742 sisteme de aprovizionare cu apă potabilă, amplasate în Chişinău şi în trei municipii. Totodată, doar 38,7% din populaţie se folosesc de ele – în mod prioritar la oraş. În 2012 numărul localităţilor asigurate cu sisteme de alimentare cu apă potabilă a crescut de la 3378 în 2008 la 378 în 2012.

În Strategie se afirmă că ajustarea alimentării cu apă la nivelul european în decurs de 16 ani ca costa 705 mil. euro, dintre care 194 mil. euro trebuie de investit până în 2019.
click