23 aprilie

Încă două decizii contra Moldovei

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publice două decizii prin care Moldova a fost condamnată. În urma acestora, Moldova urmează să achite 24 de mii de dolari pentru cele două cazuri, informează UNIMEDIA.

În primul caz, Moldova a fost condamnată să achite aproximativ 20 de mii de dolari. Reclamanții, Vasile și Victor Gavriliță s-au plâns pe cazul de tortură și că le-au fost aplicate rele tratamente în detenția preventivă. Deși aceștia au mai invocat câteva articole, curtea a condamnat Moldova pe baza cazurilor de tortură. Primul reclamant (Vasile Gavriliță) a primit în final 9000 $ (din 35 de mii, cât a cerut), în timp ce al doilea (Victor Gavriliță) - 10.000$ ( a cerut 30 de mii).

În cel de-al doilea caz, Moldova va trebui să plătească 4000 de dolari pagube lui Anatolie Tripăduș, pe baza articolului 5.4 a convenției care prevede: ”Orice persoană lipsită de libertatea sa prin arestare sau detenţie are dreptul să introducă recurs în faţa unui tribunal, pentru ca acesta să statueze într-un termen scurt asupra legalităţii detenţiei sale şi să dispună eliberarea sa dacă detenţia este ilegală.”

Potrivit Ministerului Justiției, în anul trecut (2013) au fost examinate peste 3200 de cazuri și au fost pronunțare 19 hotărâri în care au fost constatate 18 încălcări.
click