27 martie

În sistemul bancar al Moldovei a crescut ponderea creditelor neperformante

Ponderea creditelor neperformante în sistemul bancar al Republicii Moldova, la sfîrșitul lunii februarie 2014, a constituit 13,1%, majorîndu-se cu 1,4 puncte procentuale (p. p.) față de luna precedentă și cu 1,5 p. p. comparativ cu luna decembrie 2013, relatează NOI.md.

Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, ponderea creditelor neperformante s-a redus cu 1,4 p. p. față de luna februarie 2013. Soldul net al datoriilor la creditele neperformante în capitalul normativ cumulativ, la finele lunii februarie 2014, a constituit 19,9%, cu 2,4 p. p mai mult față de luna precedentă și cu 3,3 p.p. mai mult decît în decembrie 2013. Comparativ cu luna februarie 2013, soldul net al datoriilor la creditele neperformante în capitalul normativ cumulativ s-a micșorat cu 5 p.p.

Soldul net al activelor neperformante în capitalul normativ cumulativ, în luna februarie 2014, a constituit 27,7%, în creștere cu 1,8 p.p. față de luna precedentă. Comparativ cu luna decembrie 2013, acest indice a crescut cu 3,1 p.p., iar față de luna februarie 2013 s-a micșorat cu 10,1 p. p. Soldul datoriilor la credite (suma de bază), la finele lunii februarie 2014, a constituit 39,67 miliarde de lei, în creștere cu 0,9% față de luna precedentă, cu 1,2% față de luna decembrie 2013 și cu 21,7% față de februarie 2013.
click