13 martie

Societatea civilă din Moldova riscă să fie exterminată!

Societatea civilă din Moldova riscă să fie exterminată de către guvernare. De această părere este unul din liderii Consiliului Naţional pentru Participare (CNP), Antoniţa Fonari.

După cum relatează TRIBUNA, ea a plasat un text pe platforma voxreport în care notează că „organizaţiile societăţii civile riscă să fie excluse din calitatea de recipient principal al suportului oferit de către Fondul Global pentru Combaterea Tuberculozei, HIV și Malariei, astfel încît să rămînă doar un singur recipient principal, exponent al sectorului guvernamental”.

„Decizia de nominalizare a doi recipienţi principali (unul din sectorul neguvernamental şi unul din cel guvernamental) a fost luată de Consiliul naţional de coordonare a programelor de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei în baza recomandării Fondului Global (dual-track financing) şi a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Astfel s-a dorit asigurarea parteneriatelor în domeniul sănătăţii, pentru implicarea comunităţii în prevenirea şi tratamentul tuberculozei şi HIV/SIDA, cu scopul de a maximiza rezultatele în controlul acestor boli”, aminteşte ea.

Antoniţa Fonari afirmă că „autorităţile sanitare din Republica Moldova sînt acum de altă părere şi încearcă să excludă sectorul neguvernamental din calitatea de recipient principal al suportului oferit de Fondul Global”. „Motivele reale nu se discută oficial, există doar supoziţii. Cert este că excluderea reprezentanţilor societăţii civice din acest proces va fi o barieră în dezvoltarea complexă a sectorului asociativ, care urmărește îmbunătăţirea standardelor de trai şi a calității vieţii persoanelor infectate cu tuberculoză”, notează ea.

În opinia ei, „acţiunile autorităţilor sanitare din Republica Moldova contravin Acordului de Asociere RM-UE, prin care Guvernul şi-a asumat angajamentul de a facilita procesul de dezvoltare instituțională și consolidare a organizațiilor societății civile, crearea de rețele neformale și formale, promisiunea de a spori participarea societății civile în procesul decizional public, în particular prin stabilirea unui dialog deschis, transparent și permanent între instituțiile publice și asociațiile reprezentative și societatea civilă”.

„Aceste acţiuni indică că autorităţile publice nu doresc o societate civilă puternică care să contribuie semnificativ la progrese în diverse sfere sociale pentru a răspunde adecvat problemelor existente”, mai scrie Antoniţa Fonari.
click