17 ianuarie

Locuitorii Moldovei pot participa la programul Erasmus+

Republica Moldova, ca şi alte ţări ale Parteneriatul Estic al Uniunii Europene, poate participa la programul Erasmus+.

Agenţia „Infotag” transmite, cu referire la Ministerul Educaţiei, că Comisia Europeană a anunţat lansarea instruirii în cadrul programului Erasmus + în martie 2014. Moldova şi o serie de alte ţări vor putea participa la programele Jean Monnet şi Masterate Comune.

Programul Jean Monnet le va permite instituţiilor de învăţămînt superior să ia parte la proiecte specializate de studii europene şi de dezvoltare a sistemului de predare, dar şi la cercetări ştiinţifice.

Participînd la programul Masterate Comune, universităţile moldoveneşti vor deveni parte a consorţiului instituţiilor de învăţămînt superior din Europa, care vor oferi masterate comune. Datorită acestora, calitatea potenţialului uman şi instituţional al universităţilor moldoveneşti va putea fi îmbunătăţită.

La sfîrşitul anului Moldova va putea obţine accesul şi la alte proiecte ale programului Erasmus+, planificate pentru anii 2014-2020. Programul finanţat de Uniunea Europeană are o valoare de 14,7 miliarde de euro.
click