08 mai

FMI interzice majorarea salariilor bugetarilor în Moldova

Fondul Monetar Internațional (FMI) se pronunță pentru reducerea deficitului bugetar al Republicii Moldova către anul 2018 pînă la 1,5% din PIB. Despre aceasta se menționează în notificarea finală a Misiunii FMI în baza consultărilor desfășurate în anul 2014, în conformitate cu articolul IV al Acordului FMI și primele discuții avute în cadrul monitorizării în perioada postprogram, transmite NOI.md.

Potrivit documentului, politica bugetar-fiscală trebuie să fie direcționată spre o reducere treptată a deficitului bugetar pînă la un nivel compatibil cu asistența oficială disponibilă pe termen mediu.

Experții FMI indică asupra faptului că majorarea deficitului bugetar prognozat pe anul 2014 (2,25% din PIB) reprezintă un pas în direcția inversă. Potrivit FMI, în timp ce ar putea fi oportună majorarea deficitului bugetar în perspectiva apropiată în vederea acomodării la insuficiența de venituri cauzată de activitatea economică redusă, pachetul de cheltuieli prevăzut în bugetul pentru anul 2014 trebuie menținut. În particular, FMI menționează că este necesară opunerea rezistenței presiunilor exercitate în vederea acordării de facilități fiscale ad hoc, precum și în vederea majorării salariilor și pensiilor, chiar și în cazul în care s-ar materializa unele venituri de o singură dată.

Experții FMI subliniază că în perspectivă, politica bugetar-fiscală trebuie să aibă ca scop atingerea pînă în anul 2018 a unui deficit de 1,5% din PIB (circa 2,5%, excluzînd granturile). Acest nivel al deficitului ar asigura un trend descrescător al nivelului datoriei publice, ca procent din PIB, și va fi compatibil cu volumele de finanțare prognozate. Potrivit FMI, ca prim pas în vederea revenirii pe calea consolidării bugetare, bugetul pe anul 2015 trebuie să prevadă un deficit bugetar de 2,25% din PIB, iar cadrul bugetar pe termen mediu trebuie să fie orientat spre o reducere a deficitului bugetar cu 0,25% din PIB în fiecare an următor.

Experții FMI consideră că, pornind de la necesitățile considerabile ce țin de infrastructură, obiectivul bugetar pe termen mediu ar putea fi, în principiu, relaxat pentru a permite finanțarea proiectelor investiționale ce vor contribui la creșterea productivității, în cazul în care este asigurată o finanțare în condiții rezonabile, iar investițiile suplimentare sînt compatibile cu capacitatea de absorbție a economiei.
click