22 iulie

În Moldova a început sesiunea de admitere în Universități

În Moldova a început sesiunea de depunere a documentelor pentru studii în universităţi. Potrivit agenţiei „INFOTAG”, cu referire la Ministerul Educaţiei, în 2014 sesiunea de admitere se va desfășura în 30 de instituții de învățământ superior (19 instituții de stat și 11 instituții private), la 175 de programe de studii (specialităţi) la Ciclul I – studii superioare de licență și la circa 500 de programe de studii la Ciclul II – studii superioare de masterat.

Pentru primul ciclu de studii în universităţi sunt prevăzute peste 19,5 mii de locuri, dintre care peste 6,4 mii – cu finanțare bugetară și peste 13 mii de locuri cu finanțare în bază de contract. Pentru ciclul II - studii superioare de masterat au fost alocate peste 8,6 mii de locuri, din care peste 3,5 mii de locuri cu finanțare bugetară și peste 5,1 mii de locuri cu finanțare prin contract.

Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din raioanele de est ale Republicii şi din mun. Bender sunt preconizate 483 de locuri cu finanţare bugetară şi 325 de locuri cu finanţare bugetară (Ciclurile I şi II).

La concursul de admitere în universități pot participa numai persoanele care dețin diplomă de bacalaureat, diplomă de studii medii de specialitate sau alt act echivalent. În anul curent, 90 la sută din numărul total de locuri în universități va fi acordat pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat, celelalte 10 la sută din locuri vor fi repartizate deţinătorilor diplomelor de studii medii de specialitate.

Pentru anumite categorii de candidaţi (copii orfani, copii cu grad de dizabilitate sever sau accentuat, copii ai căror ambii părinţi sînt invalizi etc.) se oferă 15% din numărul total de locuri. Totodată, grupele cu instruire în limba rusă se vor forma în funcţie de solicitări şi specialităţi.

Și în acest an, candidații vor putea participa la concursul de admitere concomitent, la mai multe specialităţi din diverse domenii de formare profesională, la una sau mai multe instituţii de învăţământ superior. Ei pot fi înmatriculați la o singură specialitate din cadrul unei singure instituţii de învăţământ superior. Unde vor trebuie să prezinte documentele în original. Fiecare universitate va desfăşura sesiunea de admitere în baza metodologiei proprii aprobate de către Senatul universitar, de asemenea, fiecare universitate a stabilit propriile termene de depunere a dosarelor şi formule proprii de admitere. Sesiunea va dura până pe 31 august.
click