31 iulie

Itinerarul microbuzelor, modificat; Cum vor circula după 25 august

Începând cu 25 august 2014 microbuzele de linie din capitală vor avea alt itinerar. Decizia a fost luată pentru a exclude dublarea liniilor de microbuz cu cele de troleibuz şi autobuz, dar şi în baza studiului de consultanţă asupra Proiectului „Strategia de dezvoltare a transportului public în municipiul Chişinău pentru anii 2014 - 2025”, elaborat de Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie a Primăriei municipiului Chişinău.

Itinerarul rutelor se modifică după cum urmează:

Ruta nr. 101 Or. Durleşti (str. Caucaz) - Piaţa Dimitrie Cantemir:

Tur - în raza oraşului Durleşti: str. Caucaz, str. Nicolae Dimo, str. Cartuşa, str. Alexandru cel Bun, str. Ştefan Vodă, str. Tudor Vladimirescu, în raza or. Chişinău: str. Ion Creangă;

Retur - în raza or. Chişinău: str. H. Coandă, str. Columna, str. Mihai Viteazul, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Ion Creangă, în raza or. Durleşti: str. Tudor Vladimirescu, str. Ştefan Vodă, str. Alexandru cel Bun, str. Cartuşa, str. Nicolae Dimo, str. Caucaz.

Ruta nr. 107 Com. Bubuieci (str. Serelor) - bd. Renaşterii Naţionale (Circul)

Tur - în raza com. Bubuieci: str. Serelor, în raza or. Chişinău: str. Uzinelor, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renaşterii Naţionale, cu virare pe str. Albişoara (sub pod);

Retur - bd. Renaşterii Naţionale, str. Tudor Vladimirescu, str. Uzinelor, în raza com. Bubuiesci: str. Serelor.

Ruta nr. 108 Or. Codru (str. Sihastrului) - str. Mesager

Tur - în raza or. Codru: str. Sihastrului, în raza or. Chişinău: şos. Hânceşti, str. Mioriţa, str. Grenoble, bd. Traian, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, str. Albişoara, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. H. Coandă, Calea Ieşilor, str. Bariera Sculeni, str. Mesager;

Retur - în raza or. Chişinău: str. Mesager, str. Bariera Sculeni, Calea Ieşilor, str. H. Coandă, str. Mitropolit Dosoftei, str. Mihai Viteazul, str. Albişoara, bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, bd. Traian, str. Grenoble, str. Mioriţa, şos. Hânceşti, în raza or. Codru: str. Sihastrului (Î.P. „Vierul").

Ruta nr. 111 Com. Truşeni (str. V. Precup) - Piaţa Dimitrie Cantemir

Tur - în raza or. Truşeni: str. V. Precup, str. 27 August, în raza urbei: Calea Ieşilor, Piaţa „Dimitrie Cantemir";

Retur - în raza urbei: Piaţa Dimitrie Cantemir, Calea Ieşilor, în raza or. Truşeni: str. 27 August, str. V. Precup.

Ruta nr. 117 Satul Coloniţa (str. Stejarilor) - bulevardul Iurii Gagarin (Gara Feroviară)

Tur - în raza s. Coloniţa: str. Stejarilor, str. Budeşti, str. Ştefan cel Mare, în raza urbei: str. Vadul lui Vodă, str. N. Milescu-Spătaru, str. Ginta Latină, bd. Mircea cel Bătrân, str. Alecu Russo, str. N. Dimo, str. Acad. A. Saharov, str. Dumitru Rîşcanu, str. Aerodromului, str. Andrei Doga, str. Tudor Vladimirescu, str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemir, bd. Iu. Gagarin;

Retur - în raza urbei: bd. Iu. Gagarin, bd. Dimitrie Cantemir, str. Ismail, str. Tudor Vladimirescu, str. Andrei Doga, str. Aerodromului, str. Dumitru Rîşcanu, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, str. Alecu Russo, str. Ginta Latină, str. N. Milescu-Spătaru, str. Vadul lui Vodă, în raza s. Coloniţa: str. Ştefan cel Mare, str. Budeşti, str. Stejarilor.

Remarcă: Circulaţia microbuzelor rutei nr. 117 este organizată cu intrarea, în orele de vârf (7.00 - 9.00 şi 16.00 - 18.00), pe str. Transnistria, până la Fabrica de sticlă.

Ruta nr. 118 or. Sângera - bulevardul Iurii Gagarin (Gara Feroviară)

Tur - în raza or. Chişinău: bd. Iu. Gagarin, şos. Munceşti, în raza or. Sângera: itinerarul se divizează în două direcţii, după cum urmează:
- str. Ştefan cel Mare, str. Orheiului, str. Aerogării, str. Serghei Lazo, str. Chişinăului;
- str. Tineretului, str. Chişinăului;

Retur - în raza or. Sângera: itinerarul se divizează în două direcţii, după cum urmează:
- str. Chişinăului, str. Viilor, str. Aerogării, str. Orheiului, str. Ştefan cel Mare (până la intersecţie cu str. Izvorului);
- str. Chişinăului, str. Tineretului;
în raza or. Chişinău: şos. Munceşti, bd. Iu. Gagarin.

Ruta nr. 121 Com. Bubuieci (str. Ştefan cel Mare) - str. Bucovina (Megapolis Mall)

Tur - în raza com. Bubuieci: str. Ştefan cel Mare, str. Frunze, str. T. Bubuiog, în raza urbei: str. Uzinelor, str. Voluntarilor, str. Meşterul Manole, str. Ginta Latină, str. N. Milescu-Spătaru, str. Bucovina;

Retur - în raza urbei: str. Bucovina, str. N. Milescu-Spătaru, str. Ginta Latină, bd. Mircea cel Bătrân, str. Meşterul Manole, str. Voluntarilor, str. Uzinelor, în raza com. Bubuieci: str. T. Bubuiog, str. Frunze, str. Ştefan cel Mare.

Ruta nr. 124 Or. Durleşti (Uzina „Aschim") - Piaţa Pantelimon Halippa

Tur - în raza or. Durleşti: str. Ştefan Vodă, str. Alexandru cel Bun, str. Cartuşa, str. Nicolae Dimo, în raza or. Chişinău: str. Ialoveni, str. Spicului, şos. Hânceşti, str. Mioriţa, str. Gh. Asachi, str. Pan Halippa;

Retur - în raza or. Chişinău: str. Pan Halippa, str. Alexei Mateevici, str. Vasile Alecsandri, şos. Hânceşti, str. Spicului, str. Ialoveni, în raza or. Durleşti: str. Nicolae Dimo, str. Cartuşa, str. Alexandru cel Bun, str. Ştefan Vodă.

Ruta nr. 125 Or. Durleşti (str. N. Testemiţeanu) - str. Mihai Viteazul

Tur - în raza or. Durleşti: str. N. Testemiţeanu, str. Livezilor, str. Tudor Vladimirescu, în raza or. Chişinău: str. Ion Pelivan, str. Alba-Iulia, str. Ion Creangă, str. H. Coandă, str. Mitropolit Dosoftei, str. Mihai Viteazul;

Retur - în raza or. Chişinău: str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. H. Coandă, Piaţa „Dimitrie Cantemir", str. Ion Creangă, str. Alba-Iulia, str. Ion Pelivan; în raza or. Durleşti: str. Tudor Vladimirescu, str. Livezilor, str. N. Testemiţeanu.

Ruta nr. 126 s. Dumbrava (str. Ioan Botezătorul) - str. Mihai Viteazul

Tur - în raza s. Dumbrava: str. Ioan Botezătorul, str. Durleşti, în raza urbei: şos. Balcani, str. Str. Liviu deleanu, str. Nicolae H. Costin, str. Ion Pelivan, str. Alba-Iulia, str. Ion Creangă, str. H. Coandă, str. Mitropolit Dosoftei. Str. Mihai Viteazul.

Retur - în raza urbei: str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. H. Coandă, str. Ion Creangă, str. Alba-Iulia, str. Ion Pelivan, str. Nicolae H. Costin, str. Liviu Deleanu, şos. Balcani, în raza s. Dumbrava: str. Durleşti, str. Ioan Botezătorul.

Ruta nr. 129 or. Durleşti - str. Mihai Sadoveanu

Tur - în raza or. Durleşti: str. Tudor Vladimirescu, în raza or. Chişinău: str. Ion Creangă, str. Constituţiei, str. Vasile Lupu, str. Constantin Stere, str. A. Şciusev, str. Mihai Viteazul, str. Albişoara, bd. Rebaşterii Naţionale, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, str. Alecu Russo, bd. Mircea cel Bătrân, str. P. Zadnipru, str. Mihai Sadoveanu;

Retur - în raza urbei: str. Mihai sadoveanu, str. Igor Vieru, bd. Mircea cel Bătrân, str. Alecu Russo, str. Bogdan Voievod, bd. Renaşterii Naţionale, str. Albişoara, str. Mihai Viteazul, str. A. Şciusev, str. Constantin Stere, str. Vasile Lupu, str. Constituţiei, str. Ion Creangă, în raza or. Durleşti: str. Tudor Vladimirescu.

Ruta nr. 131 or. Vadul lui Vodă (plaja) - str. Grigore Ureche

Tur - în afara razei urbei: or. Vadul lui Vodă (plaja), com. Budeşti, com. Tohatin, în raza or. Chişinău: str. Vadul lui Vodă, str. Mereni, str. Budeşti, str. Podul Înalt, str. Uzinelor, str. Ismail, str. Grigore Ureche;

Retur - în raza or. Chişinău: str. Grigore Ureche, str. Vasile Alecsandri, str. Albişoara, str. Ismail, str. Vadul lui Vodă, str. Otovasca, str. Podul Înalt, str. Budeşti, str. Mereni, str. Vadul lui Vodă, în afara razei urbei: com. Tohatin, com. Budeşti, or. Vadul lui Vodă (plaja).

Notă: Microbuzele de pe ruta nr. 131 vor deservi, după un regim special, satul Văduleni.

Ruta nr. 135 Com. Truşeni - Piaţa Dimitrie Cantemir

Tur - în raza com. Truşeni:
- str. Dealul Morilor (magazin), str. 31 August 1989, str. Serghei Lazo, str. Ştefan cel Mare, str. Frunze, str. V. Precup, str. 27 August;
- str. Ştefan cel Mare (biserica), str. Dacia, str. Iu. Gagarin, str. Frunze, str. A. Mateevici, str. Alexandru cel Bun, str. V. Precup, str. 27 August, în raza urbei: Calea Ieşilor;

Retur - în raza urbei: str. H. Coandă, str. Mitropolit Dosoftei, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. H. Coandă, Calea Ieşilor, în raza com. Truşeni itinerarul se divizează în două direcţii după cum urmează:
- str. 27 August, str. V. Precup, str. Frunze, str. Ştefan cel Mare, str. Gh. Madan, str. 31 August, str. Dealul Morilor (magazin);
- str. 27 August, str. V. Precup, str. Alexandru cel Bun, str. A. Mateevici, str. Frunze, str. Iu. Gagarin, str. Dacia, str. Ştefan cel Mare (biserica).

Ruta nr. 136 or. Vatra - Piaţa Dimitrie Cantemir

Tur - în raza or. Vatra: str. Ştefan Vodă, în raza or. Chişinău: Calea ieşilor;

Retur - în raza or. Chişinău, str. H. Coandă, str. Mitropolit Dosoftei, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. H. Coandă, Calea ieşilor, în raza or. Vatra: str. Ştefan Vodă (zona de odihnă).

Ruta nr. 137 Com. Bubuieci (str. Şcolii) - str. Grigore Ureche

Tur - în raza com. Bubuieci: str. Şcolii, str. T. Bubuiog, în raza urbei: str. Uzinelor, str. Ismail, str. Grigore Ureche;

Retur - în raza urbei: str. Grigore Ureche, str. Vasile Alecsandri, str. Albişoara, str. Ismail, str. Uzinelor, în raza com. Bubuieci: str. T. Bubuiog, str. Colii.

Ruta nr. 140 Com. Stăuceni - str. Bucovinei

Tur - în raza com. Stăuceni: str. Botoşani, str. Nucarilor, str. Bisericii, str. A. Mateevici, str. Păcii, în raza urbei: Calea Orheiului, str. Studenţilor, bd. Moscova, str. Alecu Russo, bd. Mircea cel Bătrân, str. Igor Vieru, str. N. Milescu-Spătarul, str. Bucovinei;

Retur - în raza urbei: str. Bucovinei, str. N. Milescu-Spătarul, str. Igor Vieru, bd. Mircea cel Bătrân, str. Alecu Russo, bd. Moscova, str. Studenţilor, Calea Orheiului, în raza com. Stăuceni: str. Păcii, str. A. Mateevici, str. Bisericii, str. Nucarilor, str. Botoşani.

Ruta nr. 148 Com. Ciorescu - bd. Renaşterii Naţionale (Circul)

Tur - com. Ciorescu, în raza comunei Stăuceni: sat. Goianul Nou, staţia or. Cricova, staţia com. Stăuceni, în raza urbei: Calea Orheiului, str. Studenţilor, bd. Moscova, str. Kiev, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renaşterii Naţionale, cu virare pe str. Albişoara (sub pod);

Retur - în raza urbei: bd. Renaşterii Naţionale, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, bd. Moscova, str. Studenţilor, Calea Orheiului, în raza com. Stăuceni: staţia com. Stăuceni, staţia or. Cricova, satul Goianul Nou, comuna Ciorescu.

Ruta nr. 151 Satul Cheltuitori - com. Tohatin - str. Meşterul Manole

Tur - sat. Cheltuitori, drumul spre com. Tohatin, în raza com. Tohatin: str. Ion Creangă, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Mihai Eminescu, traseul spre Chişinău, în raza urbei: str. Vadul lui Vodă, str. Meşterul Manole;

Retur - în raza urbei: str. Meşterul Manole, str. Ginta Latină, str. N. Milescu-Spătarul, str. Vadul lui Vodă, în raza com. Tohatin, str. Mihai Eminescu, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Ion Creangă, drumul spre satul Cheltuitori.

Ruta nr. 152 Or. Cricova - bd. Renaşterii Naţionale (Circul)

Tur - în raza or. Cricova: întovărăşirea „Livada Fermecată", str. Păcii, str. 31 August 1989, str. P. Ungureanu, şos. Chişinăului, în raza or. Chişinău: Calea Orheiului, str. Studenţilor, bd. Moscova, str. Kiev, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renaşterii Naţionale, cu virare pe str. Albişoara (sub pod);

Retur - în în raza urbei: bd. Renaşterii Naţionale, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, bd. Moscova, str. Studenţilor, Calea Orheiului, în raza or. Cricova: şos. Chişinăului, str. P. Ungureanu, str. 31 August 1989, str. Păcii, întovărăşirea „Livada Fermecată".

Ruta nr. 157 Com. Floreni - bd. Iu. Gagarin

Tur - în afara urbei: în raza com. Floreni, cu mun. Chişinău, or. Sângera, în raza urbei: şos. Munceşti, strada ce leagă Aeroportul cu şos. Munceşti, bd. Dacia, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin;

Retur - bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, bd. Dacia, strada ce leagă Aeroportul cu şos. Munceşti, şos. Munceşti, în afara razei urbei: or. Sângera, până la raza mun. Chişinău cu com. Floreni.

Ruta nr. 169 Or. Codru (str. Potârnichii) - str. Maria Dragan

Tur - în raza or. Codru: str. Potârnichii, Drumul Schinoasei, în raza or. Chişinău: str. Gh. Asachi, str. Pan Halippa, str. Ismail, str. Vadul lui Vodă, str. Otovasca, str. Podul Înalt, str. Budeşti, str. Mereni, str. Vadul lui Vodă, str. Maria Drăgan;

Retur - în raza or. Chişinău: str. Maria Drăgan, str. Vadul lui Vodă, str. Mereni, str. Budeşti, str. Podul Înalt, str. Uzinelor, str. Ismail, str. A. Mateevici, str. Vasile Alecsandri, şos. Hânceşti, str. Mioriţa, în raza or. Codru: Drumul Schinoasei, str. Potârnichii.

Ruta nr. 171 Or. Vatra (Zona de odihnă) - str. Mihai Viteazul

Tur - în raza or. Vatra: str. Ştefan Vodă, str. Iu. Gagarin, str. Constructorilor, în raza urbei: str. Pruncul, şos. Balcani, Calea ieşilor, str. H. Coandă, str. Mitropolit Dosoftei, str. Mihai Viteazul;

Retur - str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. H. Coandă, Calea Ieşilor, şos. Balcani, str. Pruncul, în raza or. Vatra: str. Constructorilor, str. Iu. Gagarin, str. Ştefan Vodă (zona de odihnă).

Ruta nr. 173 Or. Codru (str. N. Turghenev) - Gara Auto Nord

Tur - în raza or. Codru: str. N. Turghenev, str. Costiujeni, str. Valea Apelor, str. Costiujeni, în raza or. Chişinău: str. Grenoble, bd. Traian, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, bd. Dimitrie Cantemir, str. Ismail, Calea Moşilor;

Retur - în raza or. Chişinău: Calea Mosilor, str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemir, bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, bd. Traian, str. Grenoble, în raza or. Codru: str. Costiujeni, str. Valea Apelor, str. Costiujeni, str. N. Turghenev.

Ruta nr. 178 or. Codru (str. Schinoasa Deal) - Gara Auto Nord

Tur - în raza or. Codru: str. Schinoasa Deal, str. Sihastrului, în raza or. Chişinău: şos. Hânceşti, str. Mioriţa, str. Gh. Asachi, str. Pan Halippa, str. Ismail, Calea Moşilor;
Retur - în raza or. Chişinău: Calea Moşilor, str. Ismail, str. A. Mateevici, str. Vasile Alecsandri, şos. Hânceşti, în raza or. Codru: str. Sihastrului, str. Schinoasa Deal.

Ruta nr. 180 Or. Durleşti (str. Nicolae Dimo) - Piaţa Pan Halippa

Tur - în raza or. Durleşti: str. Nicolae Dimo, în raza or. Chişinău: str. Ialoveni, str. Spicului, şos. Hânceşti, str. Mioriţa, şos. Hânceşti, str. Pietrarilor, Drumul Viilor, str. Lacului, str. Vasile Alecsandri, str. Pan Halippa;

Retur - în raza or. Chişinău: str. Pan Halippa, str. Alexei mateevici, str. Vasile Alecsandri, str. Lacului, Drumul Viilor, str. Pietrarilor, şos. Hânceşti, str. Spicului, str. Ialoveni, în raza or. Durleşti: str. Nicolae Dimo.

Ruta nr. 190 Com. Stăuceni - bd. Renaşterii Naţionale (Circul)

Tur - în raza com. Stăuceni: str. Păcii, în raza urbei: Calea Orheiului, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renaşterii Naţionale, cu virare pe str. Albişoara (sub pod);

Retur - în raza urbei: bd. Renaşterii Naţionale, Calea Orheiului, în raza com. Stăuceni: str. Păcii, str. A. Mateevici, str. Bisericii, str. Salcâmilor, str. C. Stamati, str. Ion Creangă, str. Constructorilor, str. Grătieşti, str. Păcii.

Ruta nr. 193 satul Dumbrava (str. Drumul Vilelor) - or. Codru (str. Valea Apelor)

Tur - în raza localităţii Dumbrava: str. Drumul Vilelor, str. Durleşti, în raza or. Chişinău: şos. Balcani, str. Liviu Deleanu, str. Nicolae H. Costin, str. O. Ghibu, str. Alba-Iulia, str. Ion Creangă, str. Eugen Coca, str. Vasile Lupu, str. Constantin Stere, str. M. Kogălniceanu, str. Tighina, str. A. Mateevici, str. Pan Halippa, str. Ion Inculeţ, str. N. Testemiţeanu, str. Grenoble, în raza or. Codru: str. Costiujeni, str. Valea Apelor;

Retur - în raza or. Codru: str. Valea Apelor, str. Costiujeni, în raza or. Chişinău: str. Grenoble, str. N. Testemiţeanu, str. Vl. Korolenko, str. Gh. Asachi, str. Pan Halippa, str. A. Mateevici, str. Mihai Eminescu, str. A. Şciusev, str. Constantin Stere, str. Vasile Lupu, str. Eugen Coca, str. Ion Creangă, str. Alba-Iulia, str. O. Ghibu, str. Nicolae H. Costin, str. Liviu Deleanu, şos. Balcani, în raza localităţii Dumbrava: str. Durleşti, str. Drumul Vilelor.

După intrarea în vigoare a dispozițiilor primarului, ar mai putea fi operate unele modificări în vederea optimizării prestării serviciului de transport în comun.
click