21 februarie

SIA-RSAP – la un an de la lansare. Au fost încheiate contracte de peste 3 mil. lei!

Sistemul informațional automatizat „Registrul de Stat al Achiziţiilor Publice” (SIA-RSAP), lansat anul trecut de către Centrul de Guvernare Electronică în colaborare cu Agenția Achiziții Publice, a înregistrat timp de un an „rezultate conform așteptărilor”. Cel puţin asta susţin responsabilii de funcţionarea lui.

Solicitată de TRIBUNA, Șefa Direcției statistică și achiziții electronice, Natalia Postolache a precizat că sistemul informațional automatizat „Registrul de Stat al Achiziţiilor Publice” este de fapt „automatizarea procesului de comunicare între

Autoritățile Contractante (AC) și Agenția Achiziții Publice (AAP), procedurile efectuate pînă acum pe hărtie fiind înlocuite de Internet”.

Întrebată cîți agenți deja folosesc acest sistem, Șefa Direcției statistică și achiziții electronice a afirmat că autorități contractante sînt 98; operatori economici – 59; colaboratori ai AAP – 35.

Totodată, Natalia Postolache a menționat că printre beneficiile acestui sistem se numără: economisirea timpului necesar pentru inițierea și desfășurarea procedurii de achiziție publică; minimizarea cheltuielilor de drum; micșorarea volumului de hîrtie etc.

Ea a mai adăugat că „în anul 2013, de către cele 98 autorităţi contractante, au fost iniţiate şi desfăşurate prin intermediul SIA RSAP 1 085 de proceduri de achiziţii publice, în rezultatul cărora au încheiate 1 381 contracte de achiziţii în sumă de 3 383 245 292,98 lei.

TRIBUNA precizează: Sistemul informațional automatizat „Registrul de Stat al Achiziţiilor Publice” (SIA-RSAP) a fost lansat la data de 7 februarie 2013.
click