25 martie

Se așteaptă noi tarife la energia electrică?

Gas Natural Fenosa a expediat o solicitare în adresa Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind ajustarea tarifelor la livrarea şi distribuţia energiei electrice. Compania îşi explică cererea prin modificarea cursului de schimb al valutei naţionale şi prin necesitatea de a revizui cheltuielile de distribuţie şi livare.

Secretarul de presă al companiei Gas Natural Fenosa, Vasile Gribincea, a confirmat informaţia, declarînd că “anual, potrivit normativelor din sectorul energetic, compania prezintă ANRE raportul anual, ce include estimările devierilor pozitice şi negative, care trebuie corectate în tarif.

Acest raport trebuie revizuit în funcţie de noul contract de bază de livrare a energiei electrice în 2014, care va stabili un nou preţ de achiziţie. ANRE va analiza toate calculele şi în caz de necesitate tariful actual va fi ajustat”.

Majorarea cu 14% nu mai este suficientă

La plecare – deconectaţi lumina! Această frază va fi foarte actuală pent noi anul acesta. Şi deşi deocamdată nimeni nu spune nimic oficial, cu cît ar putea creşte tariful le energia electrică, potrivit unor date, este vorba de „o majorare semnificativă”.

Anul trecut, aproximativ pe timpul acesta, Gas Natural Fenosa, de asemenea, solicitat ajustarea tarifelor, însă atunci era vorba despre o majorare de 14% pentru consumatorii finali. Cererea nu a ajuns pînă la dezbateri publice. Acum putem presupune că este vorba despre majorări mai considerabile.

La cele 14% din anul trecut am putea adăuga şi cheltuielile majorate la un şir de componente din tarif: preţul procurării energiei electrice de la producător (CET-urile locale); tariful la transportul energiei electrice s-a majorat în 2012 cu 4,5%; s-a majorat cursul valutar (în luna mari 2012, cînd au fost stabilite actualele tarife, acesta constituia 11,86 de lei pentru un dolari SUA, iar acum este 13,2 lei).

Totodată, RED Union Fenosa investeşte anual milioane de lei pentru modernizarea şi înnoirea reţelelor, care de asemenea trebuie incluse în tarif. Cu alte cuvinte, ajustarea ar putea constitui pînă la 28%.

E interesantă poziţia ANRE în această problemă. Pe de o parte, Agenţia este „organul administraţiei publice, ce are statutul de persoană juridică şi nu se subordonează altei instituţii de stat sau private... Agenţia reglementează activitatea economică şi comercială în domeniul gazelor naturale şi energiei electrice prin eliberarea licenţelor, promovarea unei politici tarifare adecvate şi prin protecţia drepturilor consumatorilor”.

Pe de altă parte, consumatorii află cu greu despre schimbările ce urmează. Nici chiar jurnaliştii nu pot obţine acces la informaţia privind tarifele exacte. „Aceasta este o informaţie secretă”, afirmă angajaţii Agenţiei. Însă experţii consideră că „această structură se discreditează, neoferind publicului larg informaţia completă. Astfel, putem presupune că există negocieri ascunse, despre rezultatele cărora consumatorii află abia în momentul majorării tarifelor”.

Cererea va fi examinată după ce ANRE va primi de la Gas Union Fenosa toate documentele ce demonstrează calculele, inclusiv contractele de achiziţie a energiei electrice de la furnizori. Surse din ANRE menţionează că alte companii de distribuţie (RED Nord şi RED Nord-Vest) deocamdată nu s-au adresta cu asemenea solicitări.

Ultima dată tariful la energia electrică a fost majorat în mai 2012, cu 6-10%. De atunci, consumatorii Gas Union Fenosa achită 1,58 lei pentru 1 kWt/oră, RED Nord - 1, 71 lei, iar RED Nord-Vest - 1,73 lei. Atunci, motivul principal pentru majorare a servit scumpierea energiei electrice de la 6,1 pînă la 6,9 de cenţi SUA pentru 1 kWt/oră. Anul trecut, preţul de achiziţie al energiei electrice a rămas acelaşi.

Energie electrică mai ieftină şi tarife mai mari?

Totodată, se creează o situaţie interesantă. Funcţionarii de diferit rang promit importul în Moldova a energieie electrice mai ieftine, în timp ce se propune majorarea tarifelor pentru consumatorii finali (apropo, FMI demult insistă asupra majorării tarifelor, în cadrul negocierilor cu guvernul de la Chişinău).

Săptămîna trecută, premierul Iurie Leancă a declarat că Moldova va procura energie electrică mai ieftină din Ucraina. Este vorba că, posibil, Moldova va avea un nou furnizor de energie ucraineană. Energia electrică din Ucraina va fi livrată în Moldova de două companii –actualul furnizor „DTEK Vostokenergo”, precum şi operatorul nou – „Donbasenergo”.

„Moldova prezintă interes pentru furnizorii ucraineni, deoarece preţurile pe piaţa europeană sînt mai joase ca în Ucraina, iar rentabilitatea livrărilor este negativă, a declarat în cadrul licitaţiei pentru accesul la export în anul trecut, consilierul directorului general al companiei „Donbasenergo”, Vadim Ulida. – În Moldova există un deficit al resurselor energetice, de aceea, acolo conjunctura este mai bună.”

Cu alte cuvinte, ucrainenii contează pe Moldova, deoarece aici pot vinde mai scump ca în Europa.

La finele anului trecut, ministrul Economiei Valeriu Lazăr a declarat că din 2014, Moldova, posibil va importa energie electrică din România, care va fi cu 15-20% mai ieftină. El a menţionat atunci că negocierile cu partea română au început deja, iar situaţia privind livrarea energiei electrice româneşti trebuie să se clarifice în aprilie curent. Adică, la momentul expirării contractelor vechi cu producătorii ucraineni şi transnistreni (31 martie 2014). Acum sînt purtate negocieri privind încheierea noilor contracte.

Astăzi, Moldova este asigurată cu energie electrică în proporţie de 20-25%, iar restul este procurată din Ucraina şi de la Moldavskaia GRES cu 6,9 cenţi americani pentru 1 kWt/oră. Principalii furnizori sînt: Moldavskaia GRES (centrala de la Cuciurgan) şi compania ucraineană „Power Trade”.

Moldavskaia GRES este situată în Transnistria. În perioada sovietică compania livra energie electrică chiar în Bulgaria şi Turcia. După destrămarea URSS, livrările au fost sistate. Întreprinderea nu a funcţionat pînă cînd nu a fost cumpărată de grupul rus Inter RAO EĂS. Astăzi, centrala de la Cuciurgan livrează energie electrică în Transnistria, partea dreaptă a Nistrului şi în România.

Totodată, Moldova nu a renunţat nici la energia electrică ucraineană. Circa 20% din import constituie energia de la SRL „Power Trade”, filiala celui mai mare concern energetic privat din Ucraina - DTEK „Vostokenergo”.

Aproximativ 23% din energia electrică este livrată de producătorii locali. Ea este produsă la centralele termice (CET) şi hidrocentrala de la Costeşti, în baza gazelor naturale.

Energia electrică importată şi produsă la CET-uri şi hidrocentrală este distribuită prin reţelele companiilor de distribuţii - RED Union Fenosa (centru7l şi sudul Moldovei) şi livrată consumatorilor.

Experţii afirmă că preţul mediu al energiei electrice de la furnizorii din Ucraina este 7 cenţi. În România lumina este şi mai scumpă. Ţara vecină o importă de la centrala de la Cucirgan. Moldova a obţinut un peţ minim de 6,9 cenţi (deşi au fost propus preţul de 7,1 cenţi). Prin urmare, este puţin probabil ca, astăzi, Moldova să cumpere din altă ţară energie mai ieftină ca în Ucraina. Mai ales în această perioadă incertă.

Dar nici mai scump. Comisia naţională, ce efectuează reglementarea de stat în domeniul energetic din Ucraina, a decis, în decembrie trecut, că va tempera creşterea preţurilor şi tarifelor companiilor energetice în 2014, de aceea, experţii susţin că tarifele pentru Moldova ar putea rămîne aceleaşi.

Experţii, de asemenea, consideră că, orice s-ar întîmpla, mari modificări a tarifelor pentru consumatori nu vor fi, din cauza alegerilor din toamnă. Apropo, încă în aprilie trecut, ministrul Economiei Valeriu Lazăr declara că „consumatorii nu trebuie să-şi facă griji încă vreo doi ani. Tarifele la energia electrică vor rămîne aceleaşi... Moldova încă doi ani se va adapta la majorările efectuate în anii precedenţi. Noi trebuie să le ajutăm cetăţenilor să se adapteze. Mă adresez către toţi distribuitorii şi îi rog să uite de cifre. La Gas Natural Fenosa toţi parametrii sînt în limita normei, chiar peste normă, iar în toţi anii aceştia a fost înregistrat un profit înalt. În 2012, operatorul a achitat dividende în Spania peste 20 milioane de dolari. Eu cred că noi trebuie să arătăm tuturor unde mai sînt rezerve”.

Utilizarea factorilor interni

Experţii demult afirmă că tarifele la energia electrică în Moldova sînt prea înalte, iar la dorinţă, acestea ar putea fi reduse din contul factorilor interni.

Preşedintele Asociaţiei consumatorilor de energie din Moldova, Nicolae Mogoreanu, a menţionat că o cale pentru reducerea tarifelor la energie este tiferenţierea tarifelor. Însă funcţionarii sînt sceptici faţă de această idee.

Mai există şi alte rezerve. În special, experţii spun că tariful la energia electrică sînt incluse cheltuielile pentu utilaje, materiale, produse petroliere. Acestea sînt livrare de companiile „noastre” şi rentabilitatea furnizorului ar putea ajunge pînă la 20%. Însă cheltuielile pentru procurarea acestora, în final, cad pe umerii consumatorilor. Transparenţa livrărilor ar putea schimba multe lucruri în acest domeniu.

Nota Noi.md

Moldova a ocupat locul 33 din 40 în ratingurile ţărilor europene după preţurile la energia electrică (4,24 ruble ruseşti pentru 1 kWt/oră). Totodată, cu salariul mediu lunar ar unui cetăţean al RM pot fi procurate doar 1705 kWi/oră de energie.

În studiul RIA Rating, realizat la finele anului trecut, se arată că cea mai scumpă energie electrică din Europa este în Danemarca ( 13,18 ruble pentru 1 kWt/oră). Energia atomică a fost interzisă acolo cu mult timp înaintea avariei de la Fukussima, iar cota energiei eoliene constituie circa 20%, iar pînă în 2020, guvernul Danemarcii preconizează să majoreze acest indicator pînă la 50%.

De asemenea, printre primele ţări cu cea mai scumpă energie electrică au intrat Germania şi Cipru. Germania ocupă primele poziţii ăn Europa după nivelul de implementare a energiei alternative. În Cipru cauza tarifelor înalte o constituie izolarea ţării de sistemele energetice.

Cea mai ieftină energie electrică este în Ucraina - 1,12 ruble, aproape de patru ori mai ieftină decît în Moldova. Pe locul doi se află Belarusul – 1,93 ruble şi Kazahstanul - 2,21 ruble.

Cea mai mare cantitate de energie electrică din salariul lor îl pot cumpăra norvegienii -- 37 463 kWt/oră – aproape de 22 de ori mai mult decît cei din RM. Acest lucru este condiţionat de faptul că majoritatea energiei este produsă la hidrocentrale, fapt ce-i permite fie ieftină (4,69 ruble) şi foarte accesibilă, faţă de vecinii de pe continent. Totodată, în Norvegia salariile medii sînt printre cele mai înalte din Europa.

România se află pe locul 28, cu preţul de 5,82 ruble. Totodată, ea împarte împreună cu Moldova locul întîi după posibilitatea procurării celei mai mici cantităţi de energie dintr-un salariu mediu lunar – doar 2 667 kWt/oră.
click