14 martie

Parlamentul caută covoare cu parametri speciali

Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova a decis să achiziţioneze covoare și preșuri cu parametrii speciali.

După cum informează TRIBUNA, potrivit pagini oficiale a Parlamentului, cererea este de trei traverse care trebuie să fie 100% lînă, să aibă o densitatea de 700000 p/m2, masa totală – 2261 gr/m2 și înălțimea – 8 mm.

Totodată, Parlamentul procură și două covoare 100% Acrylic, densitatea - 1000000 p/m2, masa totală – 3503 gr/m2, înălțimea – 13 mm.

De menționat că, oferta va include inclusiv serviciile de festonare, livrare și instalare la sediul Parlamentul Republicii Moldova. Termenul-limită de prezentare a ofertelor este 17.03.2014, ora 10:00. Ofertele pot fi prezentate prin poştă, fax sau personal, dar nu mai tîrziu de termenul limită de depunere a ofertelor și se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor. Oferta cîștigătoare se va aprecia conform criteriului – cel mai mic preţ pe lista întreagă.
click