25 martie

Guvernul Austriei va acorda Moldovei 1,6 mil. lei pentru utilarea atelierelor școlilor profesionale

Guvernul Austriei va acorda Moldovei 1,6 mil. lei pentru utilarea atelierelor de lucru din cadrul şcolilor profesionale.

Potrivit agenţiei „INFOTAG”, cu referinţă la organizatorii proiectului de asistență tehnică AquaProf II „Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare Moldova (2013-2016)”, realizat de Ministerul Educaţiei şi Institutul de Formare a Capacităților Profesionale (IFCP) şi finanţat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) şi Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADC). Scopul proiectului este de a contribui la sporirea calității și eficacității procesului de instruire și la formarea muncitorilor de înaltă calificare care vor avea capacitatea să mențină și să dezvolte infrastructura țării.

În cadrul proiectului, şcolile profesionale din Rezina, Corbu, Alexăndreni și Școala Profesională Nr. 1 din Bălți vor beneficia de de ateliere dotate cu utilaje și echipamente moderne necesare implementării programelor racordate la cerințelor actuale de pe piaţa muncii în sectorul apă şi canalizare. Toţi doritorii pot trece cursul de instruire şi să devină muncitori calificați pentru meseriile lăcătuș-instalator tehnică sanitară și electromontor la întreținerea și repararea utilajului electric.
click